O nas

z szacunkiem dla Bałtyku

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych uznanych organizacji producentów ryb w Polsce. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2005 roku Grupa została wpisana do rejestru uznanych organizacji producentów ryb pod numerem 5 (ROU5/2005). Od 2007 roku Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny 32085701.

Zajmujemy się produkcją i obrotem rybami w postaci świeżej i mrożonej. Współpracujemy stale z kilkudziesięcioma polskimi armatorami, odbierając rybę z ponad 30 kutrów oraz kilkunastu łodzi rybackich. Zarządzamy centrami pierwszej sprzedaży ryb, nowoczesną fabryką lodu, chłodnią składową i zakładem zamrażania ryb, zakładem wstępnej obróbki ryb, instalacją pilosilorybu, oraz specjalistycznymi środkami transportu. Działalność KGPR obejmuje m.in:

  • rybołówstwo w wodach morskich;
  • sprzedaż detaliczną i hurtową ryb;
  • przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa, oraz ich składowanie;
  • magazynowanie i przetwarzanie towarów w portach morskich.

KGPR jest jednym z autorów i sygnatariuszem Kodeksu Dobrego Rybołówstwa. Oferowane przez nas ryby bałtyckie (przede wszystkim śledź, szprot i stornia) dostarczamy w postaci świeżej lub mrożonej (w blokach lub IQF). Oferujemy także możliwość dostarczenia ryby świeżej pakowanej w modyfikowanej atmosferze (MAP – modified atmosphere packaging) w tackach. Jesteśmy właścicielem marek Nautus i Och!mistrz. Nasze zakłady posiadają certyfikaty MSC oraz IFS i BRC.

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb realizuje szereg projektów służących rozwojowi polskiego rybołówstwa i przetwórstwa ryb. Zajmuje się organizacją polskiej strefy na targach Seafood. Prowadzi działania proekologiczne, m.in. poszukiwania i oczyszczania Bałtyku z zagubionych sieci, certyfikację MSC bałtyckich łowisk.

Promuje spożycie ryb, poprzez ogólnoopolski medialny, edukacyjny projekt Naturalnie Bałtyckie.

Sprzedaż hurtowa
i detaliczna

Oferujemy sprzedaż hurtową i detaliczną świeżych i mrożonych ryb bałtyckich w postaci całej oraz tuszek i filetów.

Usługi rozładunkowe
i sortowanie ryb

Prowadzimy rozładunki wszystkich rodzajów jednostek rybackich – zarówno metodą tradycyjną (w skrzynkach rybackich) jak i wyposażonych w system RSW.

Posiadamy sortownie ryb pelagicznych oraz maszyny sortujące ryby płaskie.

Wstępna
obróbka ryb

Wykonujemy wstępną obróbkę ryb, w tym: oczyszczanie, odgławianie, patroszenie, trymowanie, filetowanie.

Na życzenie klienta przygotowujemy produkt do sprzedaży (pakowanie) oraz dalszej obróbki.

Przetwórstwo
ryb

Produkcja i sprzedaż przetworów rybnych pod własnymi markami: Nautus i Och!mistrz. Nasze zakłady posiadają certyfikaty IFS i BRC.

Sprzedaż
lodu łuskowego

Produkcja lodu łuskowego na poziomie 60 ton/dobę. Zamrażarki płytowe o wydajności łącznej ok 40t/dobę oraz tunel zamrażalniczy IQF o wydajności 1,5t/h.

Chłodnia składowa o pojemności ok. 2000 ton ryb składowanych w systemie wysokiego składowania Radioshuttle w mroźni.

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: sklep@kgpr.pl